Våre engasjement

ENGIE E&P Norges mål er å ha en god dialog med samfunnet generelt og våre interessenter spesielt, slik at vi kan handle i tråd med deres forventninger, og bygge opp en forståelse og interesse for våre aktiviteter.

HELSE OG SIKKERHET

Struktur/regelverk; Teknologi/drift; Verdier, holdninger kompetanse; Sosiale relasjoner og nettverk; Interaksjon og arbeidsprosesser

ENGIE E&P Norge har som overordnet mål å utmerke seg når det gjelder HMS.

MILJØFORPLIKTELSE

Fordi miljøaspektet er en så integrert del av forretningsvirksomheten, har ENGIE valgt å inkludere respekt for miljøet i sine viktige felles verdier for å forbedre livskvaliteten på en bærekraftig måte.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Integrering av bærekraftig utvikling i styringen av ENGIE er et avgjørende moment som skal sikre at miljørelaterte og sosiale kriterier blir tatt med i forretningsenhetenes aktivitetsstyring og resultatvurdering, på lik linje med økonomiske kriterier.

Samfunnsengasjement

ENGIE E&P Norge støtter primært prosjekter i områdene der selskapet har aktiviteter, med fokus på natur, kultur og idrett.