Organisasjon

Vår organisasjon består av åtte avdelinger:

  • Helse, Miljø, Sikkerhet og Kvalitet
  • Kontor, personal og organisasjon
  • Kommunikasjon
  • Økonomi og administrasjon
  • Ressurser
  • Subsurface
  • Drift
  • Supply Chain Management

Vårt hovedfokus de nærmeste årene er å opprettholde en stab med kompetente og engasjerte ansatte som kan bygge opp under bedriftens nåværende aktiviteter, og delta i ytterligere utvikling. Dette vil innebære nye ansettelser,  spesielt innen undergrunns- (subsurface) og tekniske fag, men støttefunksjonene vil også bli styrket.

Antall ansatte ved utgangen av februar 2015 var 277.

Dersom du er interessert i å jobbe for ENGIE E&P Norge, eller ønsker å vite mer om våre rekrutteringsbehov, kan du besøke våre rekrutteringsnettsider.

Mer informasjon

Organisasjonskart